Rechercher des projets européens

blematika rozvoje měst postižených strukturálními problémy (Problematika rozvoje měst postižených strukturálními problémy)
Date du début: 27 févr. 2005, Date de fin: 27 déc. 2006 PROJET  TERMINÉ 

Obsahem projektu je vypracování urbanistických studií řešících problémy rozvoje měst postižených strukturálními změnami (např. parkovací místa, zeleň, občanská vybavenost, atd.). Jelikož obě partnerská města (města Chodov a Oelsnitz) trápí obdobné problémy dojde v rámci společných workshopů k definovaní problematických oblastí a jejich zadání na zpracování urbanistické studie.Zpracovatelem se stane český a německý architekt, kteří navrhnou možná řešení situace měst. Po připomínkování studií a jejich prezentaci budou výsledky přeloženy a předány partnerskému městu jako podklad pro další rozvojové plány města.

Coordinateur

Details

  • 75%   9 062,00
  • 2000 - 2006 Saxony - Czech Republic (DE-CZ)
  • Projet sur KEEP platform