Rechercher des projets européens

biotika: společný výzkum, vzdělávání a osvěta (Probiotika: společný výzkum, vzdělávání a osvěta)
Date du début: 31 juil. 2010, Date de fin: 30 juil. 2013 PROJET  TERMINÉ 

V současné době narůstá výskyt zánětlivých onemocnění zažívacího traktu, alergií a dalších onemocněních, u kterých bylo prokázáno, že se vyvíjejí na základě porušení rovnováhy střevních bakterií. Rozvoj technologií a změny ve stravovacích návycích mají řadu negativních důsledků na zdraví obyvatel. Cílem projektu je studovat vliv vybraných probiotických bakterií (bakterií mléčného kvašení) na vývoj chorob, jejichž vznik je spojován právě s negativními změnami ve složení střevní mikroflóry - ulcerózní kolitidy, alergií a aterosklerózy. Společný výzkum přispěje k pochopení mechanismu vzniku chorob a vývoji nových terapeutických přístupů. Výsledky těchto studií pak budou mít vliv na zlepšení zdraví podporovaného regionu. Studie budou prováděny v laboratořích Mikrobiologického ústavu AV ČR, v.v.i. v Novém Hrádku a Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej Polska Akademia Nauk ve Wroclawi a u jejích partnerů v podporovaném území. Hlavním úkolem polských partnerů bude izolace a purifikace antigenů z povrchových struktur bakterií a stanovení jejich struktury. Vliv těchto purifikovaných antigenů na vývoj zánětlivých onemocnění navozený u myší bude studován na českém území v laboratořích v Novém Hrádku. Obě pracoviště jsou dostatečně technicky i metodicky vybavena. Důležitou součástí projektu bude organizace workshopů, seminářů a konferencí v podporovaném území a výměnných pobytů studentů a vědeckých pracovníků. V městě Karpacz a Szklarska Poręba uspořádáme letní a zimní školu základů imunologie, biochemie a mikrobiologie. Pro laickou veřejnost v podporovaném území vytvoříme osvětovou a preventivní kampaň, kde budeme popularizovat výsledky výzkumu v oblasti probiotik. Zorganizujeme vědecké konference zaměřené na imunologii a mikrobiologii trávicího traktu (Kudowa Zdroj, Nový Hrádek), na kterých budou prezentovány naše výsledky a to jak pro odborníky, tak pro laickou veřejnost. Achievements: V rámci projektu navázala spolupráci dvě vědecká pracoviště. Vědecké středisko vedoucího partnera je přímo v těsné blízkosti česko-polské hranice (Doly, Nový Hrádek), vědecké středisko polského partnera je umístěno ve Wrocławi a jedná se o nejbližší vědecké středisko podobného zaměření. Hlavní aktivitou projektu byla společná výzkumná činnost, která spočívala ve studiu vlivu vybraných probiotických bakterií (bakterií mléčného kvašení) na vývoj chorob, jejichž vznik je spojován s negativními změnami ve složení střevní mikroflóry. Českým partnerem byly vybrány tři probiotické bakteriální kmeny s různými imunomodulačními vlastnostmi, ze kterých polský partner ve Wrocławi izoloval komponenty buněčných stěn. Tyto složky byly dále testovány v experimentálních modelech v laboratoři v Novém Hrádku. Z prostředků Programu byly pro potřeby projektu pořízeny vědecké přístroje - vysokorychlostní průtokový cytometr či chromatograf. Výsledky výzkumu v oblasti probiotik partneři společně publikovali v odborných médiích (i v zahraničí) a široké veřejnosti byly výsledky představovány prostřednictvím osvětové a preventivní kampaně zaměřené na téma probiotik a obecně zdravého životního stylu. Podstatnou a neméně důležitou část projektových aktivit představovalo pořádání workshopů, seminářů, konferencí, dnů otevřených dveří, výměnných pobytů studentů a vědeckých pracovníků či letní/zimní školy pro studenty v podporovaném území. Tyto akce byly zaměřeny jak na odbornou, tak i na laickou veřejnost.

Coordinateur

Details

  • 85%   742 292,29
  • 2007 - 2013 Czech Republic - Poland (CZ-PL)
  • Projet sur KEEP platform
Projet Website

1 Participants partenaires