Rechercher des projets européens

Befästa och vidareutveckla yrkesutbildningen inom Naturbruk samt Bygg och anläggnings område för att anpassa till den europeiska arbetsmarknaden
Date du début: 1 juin 2015, Date de fin: 31 mai 2017 PROJET  TERMINÉ 

Svenska är ett EU språk..

Coordinateur

Details

4 Participants partenaires