Rechercher des projets européens

AVOMERI -– Turun yliopiston aikuiskoulutus merta edemmäs
Date du début: 1 sept. 2015, Date de fin: 31 août 2017 PROJET  TERMINÉ 

Yliopistollinen aikuiskoulutus palvelee korkeakoulutettuja ja muun pohjakoulutuksen omaavia oman osaamisen päivittämisessä ja täydentämisessä, tarjoaa vaihtoehdon yliopisto-opintoihin niille, joilla ei ole yliopistollista tutkintoa ja edistää työelämän osaamista viimeisimmän tutkimustiedon avulla. Tätä kaikkea on aikuiskoulutus yliopistossa ja sen toteutus edellyttää oppimisympäristöiltä joustavuutta, henkilökunnalta taitoa ohjata opinnoissa yleisesti ja sisältöihin liittyvissä kysymyksissä sekä johdolta näkemystä yliopistojen aikuiskoulutuksen roolista Suomessa ja Euroopassa. Etenkin nyt, kun rakennemuutos ravistelee useita aloja ja Euroopan taloudellinen tilanne on jo pitkään ollut heikko, tarvitaan ketterää ja laadukasta aikuiskoulutusta, joka saattaa yrityksiä, julkista sektoria ja yksittäisiä ihmisiä uusiin alkuihin ja kestäviin ratkaisuihin toimintaympäristöjen kehittämisessä. Onnistuneen aikuiskoulutuksen takaa osaava ja verkottunut henkilöstö ja tätä tavoitellaan Turun yliopiston Brahea-keskuksen AVOMERI-hankkeella. Aikuiskouluttajat edistävät elinikäisen oppimisen toteutumista, mutta tarvitsevat uudistumista myös itse ja hyötyvät keskinäisestä verkostoitumisesta kansainvälisesti. Liikkuvuushanke on suunniteltu henkilöstön aloitteesta johdon tukemana ja rakennettu alhaalta ylös kunkin työntekijän omia osaamistarpeita kuunnellen. Lopputuloksena on 26 liikkuvuutta, jossa on mukana eri henkilöstöryhmiä ja aikuiskoulutuksen liikkuvuuden eri painotuksia. Mukana on 2 yksikön/osastonjohtajaa, Brahea-keskuksen kehityspäällikkö, 4 palvelu/kehittämis/projektipäällikköä, 2 erikoissuunnittelijaa, 13 suunnittelijaa , jotka myös opettavat ja ohjaavat aikuisopiskelijoita, 4 sihteeriä, joista 3 on avoimen yliopiston koulutussihteereitä ja 1 on osastosihteeri. Työn varjostaminen ja erilaisiin koulutuksiin osallistuminen sisältää 10 henkilön liikkuvuudet, erilaisiin koulutuksiin ja tapahtumiin ilmoittautui 12 liikkujaa ja 4 osallistujaa on lähdössä kouluttamaan myös itse. Kaikille yhteisiä tavoitteita ovat joustavien oppimisympäristöjen edistäminen, verkostoituminen ja kielitaidon kehittäminen ja ylläpitäminen. Olennainen osa aikuisten joustavia oppimisympäristöjä on tieto- ja viestintätekniikan avulla toteutettu sisältöjen ja osaamisen jakaminen ja kommunikaatio. Työkalujen palveluiden kehittyessä myös aikuispedagogiikalle avautuu jatkuvasti uusia mahdollisuuksia. Aikuiskoulutuksen alueella tehdään paljon kehittämishankkeita ja kansainvälinen verkostoituminen ja kielitaito ovat tärkeitä. Olennaista on myös kuulla ja tulla tietoiseksi aikuiskoulutuskentän ja työelämän hiljaisista signaaleista. Tarkempia liikkuvuuksien tavoitteita ovat osaamisen lisääminen mm. merenkulkualan, lääketieteen ja terveydenhoidon, Eurooppalaisen taiteen ja kulttuurin, media-alan, kasvatustieteen ja ympäristöalan aikuiskoulutuksessa sekä opinto-ohjauksen, sähköisten opiskelijapalveluiden, aikuiskoulutuksen menetelmien, yrittäjyyden ja avoimen yliopisto-opetuksen kokonaisuuden kehittäminen. Liikkuvuushankkeen osallistujat pitävät liikkuvuudestaan oppimispäiväkirjaa, raportoivat oppimisestaan kirjallisesti tai digitarinana ja esittelevät liikkuvuutensa antia kaksi kertaa vuodessa järjestettävissä AVOMERI-tilaisuuksissa, joihin ovat tervetulleita kaikki yliopistojen aikuiskoulutuksesta kiinnostuneet. Liikkuvuuden aikana opitut asiat ovat luonnollisesti esillä myös omissa yksiköissä ja vaikuttavat organisaatioiden toimintaan välittömästi. Turun yliopiston aikuiskoulutuksen uudistamisen lisäksi AVOMERI-hankkeessa on potentiaalia vaikuttaa aikuiskoulutuksen verkostoihin ja oppimisympäristöihin laajalti ja myös hankkeen päättymisen jälkeen.

Coordinateur

Details