Rechercher des projets européens

artnerskap inom Botnia-Atlanticaområdet (FYR)

Projektet har som målsättning att mobilisera och aktivera intresset för ett gränsöverskridande samarbete mellan potentiella projektaktörer i aktuellt område. Avsikten är att hitta samverkansformer och förbereda innovativa och expansiva projekt för att kunna utnyttja de potentialer som programmet möjliggör och därmed stärka regionernas utveckling och tillväxt både nationellt och internationellt.

Coordinateur

Details

  • 60%   97 200,00
  • 2007 - 2013 Botnia Atlantica (SE-FI-NO)
  • Projet sur KEEP platform
Projet Website

1 Participants partenaires