Rechercher des projets européens

An ecofriendly aware generation (Grön Uppväxt /Grønn oppvekst)
Date du début: 31 déc. 2000, Date de fin: 30 déc. 2003 PROJET  TERMINÉ 

Säffle kommun och Spydeberg kommune har påbörjat ett lokalt samarbete för att värna om barns uppväxtmiljö i ett långsiktigt och miljömässigt perspektiv. I förprojektet som genomfördes under Interreg IIA lade kommunerna grunden till detta huvudprojekt genom aktiviteter, erfarenhetsutbyte, samarbete och kompetensutveckling. Syftet med huvudprojektet är att förankra och utveckla det hållbara miljöarbetet, både det fysiska och det psykosociala. De båda kommunerna skall utväxla erfarenheter om projektets framskridande och samarbeta om kompetenshöjande insatser. Ett lokalt samarbete skall utväxlas för barn och unga. Kulturella- och fackkunskapsband kommer att knytas. Det ömsesidiga samarbetet förväntas medföra ett överföringsvärde till andra kommuner i regionen.

Coordinateur

Details