Rechercher des projets européens

adensko informacní centrum pomoci pro osoby se zdravotním postižením (Poradensko informacní centrum pomoci pro osoby se zdravotním postižením)
Date du début: 31 août 2004, Date de fin: 27 févr. 2007 PROJET  TERMINÉ 

Poradensko informacní centrum pomoci pro osoby zdravotne postižené bude zamereno na snížení nezamestnanosti techto skupin obyvatelstva, eliminaci dusledku dlouhodobé nezamestnanosti a prevenci nárustu marginalizace nezamestnaných skupin obyvatelstva s postižením smyslovým, telesným a mentálním na území Euroregionu Bílé-Biele Karpaty (CR/SK). V rámci projektu bude vytvoreno centrální poradenské pracovište, které bude koordinovat ve spolupráci s odbornými pracovišti poradenské služby pro osoby znevýhodnené svým handicapem na preshranicním trhu práce. Pro tento obsah budou zpracovány metodické materiály a podpory rešící jednotlivé poradenské kroky a možnosti.

Coordinateur

Details

  • 75%   3 269 655,00
  • 2000 - 2006 Slovakia - Czech Republic (SK-CZ)
  • Projet sur KEEP platform

4 Participants partenaires