Rechercher des projets européens

å jakt etter nye arbeitsmarkeder/På jakt efter nya arbetsmarknader (På jakt etter nye arbeitsmarkeder/På jakt efter nya arbetsmarknader)
Date du début: 31 déc. 2001, Date de fin: 31 déc. 2001 PROJET  TERMINÉ 

Prosjektet vil i prosjektperioden utvikle et nytt og spennende arbeidsmarked i grenseregionen, tilrettelagt for de innbyggere som er avhengig av individuelt tilpassede arbeidstilbud. Gjennom et slikt løp, vil deltakerne også øke mulighetene for etterhvert å kunne konkurrere i et ordinært arbeidsmarked. Gjennom å utvikle det nye arbeidsmarkedet innen satsningsområdet kultur-, miljø- og naturvern i felleskap mellom offentlige instanser, ideelle og frivillige organisasjoner og faginstanser innen kulturområdet, vil en kunne utvikle langsiktige arbeidsmodeller med et helhetsperspektiv. Samtlige instanser vil også gjennom et slikt helhetlig "spleiselag" oppleve mange positive effekter. En ser også gjennom en slik fellessatsning at en kan utvikle og legge tilrette for kvalitativ god innsats i gjennomføring av arbeidsoppgavene.

Coordinateur

Details