Rechercher des projets européens

1 projets européens trouvés

Recherche sur 125080 projets européens

 TERMINÉ 
... die ook de huidige grens tussen Nederland en Vlaanderen. Om die herwaarding te concretiseren, waren er verschillende deelprojecten. Een deel van de Stadswallen van Damme werd heringericht (na eerste investeringen in Stadswallen-Steenen Beer), een deel van het Fort van Beieren in Koolkerke werd ontwikkeld, de Olieschans in Aardenburg werd ingericht en tot slot werden ook de Forten Sint-Joseph, Sint ...
Voir le projet

 4