Rechercher des projets européens

1 projets européens trouvés

Recherche sur 125080 projets européens

 TERMINÉ 
Podnětem pro realizaci Projektu TOP byly pozitivní zkušenosti se spoluprací s RTO szkoly spoleczne v Racibórzu. Projekt TOP bude realizován jako součást oslav konaných u příležitost 40. výročí naší školy, ve stejném roce také uplyne 5 let od zahájení spolupráce ZŠ Kobeřice a RTO szkoly spoleczne v Racibórzu. Činnost byla rozvíjena v mnoha oblastech a obohatila žáky i pedagogy obou škol. Náplň ...
Voir le projet

 2