Rechercher des projets européens

5 projets européens trouvés

Recherche sur 125080 projets européens

 TERMINÉ 

Sustainable ports (Su-Ports)

Date du début: 31 janv. 2014, Date de fin: 30 oct. 2014,

The consortium consists of 6 formal partners : Gemeente Hellevoetsluis Gemeente Veere, Cornwall Marine Network Ltd, Colchester Borough Council, Stad Blankenberge, CEREMAAnd another 2 associated partners : Falmouth Harbour Commissioners and a french institute for maritime and inland waterways (CETMEF)
Voir le projet

 6

 TERMINÉ 

Heritage and Maritime Memories in the 2 seas Region (HMS)

Date du début: 31 déc. 2007, Date de fin: 29 juin 2012,

HMS wants to establish a solid crossborder partnership, to jointly improve, develop and promote the common maritime heritage and shared history in the 2 Seas area. Together, these maritime heritage organisations from all four countries of the area wish to contribute to the growth and competitiveness of the 2 seas area.The 30 partners form a tight, diverse and complementary network of maritime heri ...
Voir le projet

 30

 TERMINÉ 
Maritiem Erfgoed kwam er na het belangrijke voorwerk in het project Scheldemond Maritiem, in Interreg II. Dit initiatief, ontwikkeld vanuit de vakgroepen Cultuur en Toerisme van de Scheldemondraad, is ontwikkeld om drie redenen.De belangrijkste reden en de hoofddoelstelling van dit project was het behoud van het rijke maritieme erfgoed in de Euregio Scheldemond. Denk aan de Vereenigde Oostindische ...
Voir le projet

 11

 TERMINÉ 
Maritiem Erfgoed II was in directe zin gekoppeld aan Maritiem Erfgoed I. Omdat er binnen dat project zou worden gewerkt aan het restaureren of opnieuw bouwen van historische vaartuigen of replica's, kwam men tot het idee om de kosten voor materiaal daarvan, voor promotie van het erfgoed en ontsluiting onder te brengen in een project onder het thema Fysiek Structuur, en de kosten voor de werkkracht ...
Voir le projet

 11

 TERMINÉ 
Tussen Blankenberge, Westkapelle en andere Vlaamse en Zeeuwse badplaatsen op een aantrekkelijke en veilige manier fietsen langs de Noordzeekust: een droom voor menig toerist. Tot 2003 was de grensoverschrijdende link echter belabberd. Binnen dit project werd op korte afstand van de kust een fietsroute gerealiseerd die toeristen in staat stelt om alle pareltjes aan de Vlaamse en Zeeuwse kust per fi ...
Voir le projet

 10