Rechercher des projets européens

1 projets européens trouvés

Recherche sur 125080 projets européens

 TERMINÉ 
Strategický cieľ: Zvýšiť úroveň hospodárskej a sociálnej integrácie v cezhraničnej oblastiCiele prirorít programu: 2.2.1 Spoločná starostlivosť o prírodné prostredieCelkový cieľ: Spoločná starostlivosť o prírodné prostredie pomocou chovu huculov Špecifické ciele: 1. Menežment niektorých lúčnych biotopv na území NP, udržanie tradičnej kultúrnej krajiny s pôvodnými druhmi flóry a fauny 2. Prínos k u ...
Voir le projet

 4