Rechercher des projets européens

1 projets européens trouvés

Recherche sur 125080 projets européens

 TERMINÉ 
Změny v politických systémech zemí střední a východní Evropy zahájené v roce 1989 ustanovily hlavní důvody pro zahájení přeshraniční spoupráce na hranicích Polska a ČR. Do současnosti na všech českých a polských hranicích vzniklo více takovýchto struktur a institucí zaanagažovaných do takovéto spolupráce. Tyto struktury v průběhu let realizovaly aktivity zaměřené na odstranění bariér vyplývajících ...
Voir le projet

 2