Rechercher des projets européens

2 projets européens trouvés

Recherche sur 125080 projets européens

 TERMINÉ 

EUREGIO PL-CZ

Date du début: 31 déc. 2011, Date de fin: 30 déc. 2014,

... fických příhraničních problémů obou regionů. Při využití zkušeností Západní Evropy začala vznikat regionální sdružení, která navazovala spolupráci s obdobnými sdruženími z druhé strany hranice. I v CZ-PL příhraničí začaly vznikat první "euroregiony", které jako mosty spojily sousední státy a staly se motorem rozvoje přeshraniční spolupráce na tomto území. Zkušenosti našich euroregionů za posledníc ...
Voir le projet

 11

 TERMINÉ 

INFOTUR - 3

Date du début: 31 mai 2010, Date de fin: 30 août 2011,

INFOTUR - 3' je pokračováním projektů 'INFOTUR - 2', realizovaného partnery projektu z prostředků FM OPPS ČR-Polsko; 'INFOTOUR - Aktivizace systému turistických informací a propagačních aktivit na území Euroregionu Těšínské Slezsko - Śląsk Cieszyński' (ER TS-ŚC), realizovaného z prostředků ERDF - INTERREG IIIA CZ-PL a projektu realizovaného v rámci programu Phare CBC 'Rozvoj spolupráce turistickýc ...
Voir le projet

 2