Rechercher des projets européens

2 projets européens trouvés

Recherche sur 125080 projets européens

 TERMINÉ 
"Natural rubber (NR) is an essential renewable material for more than 40,000 products essential to building (adhesives, sealants), medicine (gloves, tubing), and transportation (matting, tyres) industries. In many applications NR cannot be replaced by synthetic rubbers. At the moment NR is harvested exclusively from the rubber tree (Hevea brasiliensis) of which 90% is grown in South East Asia. Wor ...
Voir le projet

 13

 TERMINÉ 
Het streefdoel in de biologische akkerbouw anno 2003 was om de biologische landbouw in 2010 op te trekken naar 10 procent. Zo kon men, redeneerden de projectpartners, in de drie provincies de achterstand van de biologische teelt tegenover de landelijke gemiddelden wegwerken en kon er maximaal ingespeeld worden op de grote vraag aan biologische producten in de Euregio Scheldemond. Centraal in het p ...
Voir le projet

 3