Rechercher des projets européens

1 projets européens trouvés

Recherche sur 125080 projets européens

 TERMINÉ 
... odnými druhmi flóry a fauny 2. Prínos k udržaniu plemena koňa Hucul 3. Turistická ponuka pre návštevníkov NP 4. Príspevok k regionálnemu hospodárskemu rozvoju dotknutých lokalít v NP 5. Environmentálna výchova verejnosti a ukážka tradičného spôsob obhospodarovania a využívania územia/1. A program stratégiai célja: A határon átnyúló területen a gazdasági és szociális szí ...
Voir le projet

 4