Rechercher des projets européens

2 projets européens trouvés

Recherche sur 125080 projets européens

 TERMINÉ 

Gentle remediation of trace element contaminated land (GREENLAND)

Date du début: 1 janv. 2011, Date de fin: 31 déc. 2014,

"Gentle remediation options (g.r.o.) include various (mostly plant based) approaches to remediate trace element contaminated soils at low cost and without significant negative effects for the environment. Although g.r.o. comprise very innovative and efficient technologies, they are still not widely used as practical site solution due to several reasons of hindrance for applying g.r.o. as practical ...
Voir le projet

 18

 TERMINÉ 
Genom projektet ska de deltagande intressenterna utveckla kunskap och kompetens i syfte att förbättra lönsamhet, kvalitet och utvecklingsmöjligheter hos entreprenörer i gruv- och bergbranschen. Dessutom vill man inrätta en kunskapsbas i bergmaterialteknologi i Storuman. Den ska verka som ett service- och sambandsorgan för branschföretagen i regionen
Voir le projet

 6