Rechercher des projets européens

1 projets européens trouvés

Recherche sur 125080 projets européens

 TERMINÉ 

Klimop: Ouderen en kanker

Date du début: 31 oct. 2010, Date de fin: 30 oct. 2013,

Het project Ouderen en Kanker wil niet alleen het probleem van het steeds stijgende aantal oudere mensen met kanker aanpakken maar vooral ook het tekort aan kennis over de zorg van die patiënten verder invullen. De grensregio Vlaanderen-Nederland herbergt zorg- en onderzoekscentra met een unieke kennis en expertise op het gebied van zorg voor ouderen met kanker. Van belang is dat die kennis wordt ...
Voir le projet

 5