Rechercher des projets européens

1 projets européens trouvés

Recherche sur 125080 projets européens

 TERMINÉ 
V regionu se nachází mnoho pozůstatků hornické a metalurgické činnosti. Vysoké procento těchto objektů tvoří haldy (odvaly), na kterých byly ukládány hornické, hutní i jiné odpady. Obecně je uvažováno o jejich druhotném využití, např. začlenění do krajiny, případně přímo do intravilánu měst. Na haldách dochází k chemickým a mechanickým změnám uložených materiálů, specifickým případem jsou haldy h ...
Voir le projet

 2