Rechercher des projets européens

3 projets européens trouvés

Recherche sur 125080 projets européens

 TERMINÉ 

Crossroads

Date du début: 30 juin 2010, Date de fin: 29 juin 2013,

Crossroads ondersteunt bedrijven inhoudelijk en financieel bij het ontwikkelen en realiseren van kansrijke innovaties door de inzet van één of meerdere opkomende technologieën: nanomaterialen, oppervlaktebehandeling en materialen, inkjet, embedded vision en remote diagnostics. Dit leidt tot nieuwe producten en productieprocessen, waarmee bedrijven kunnen inspelen op de groeiende internationale vra ...
Voir le projet

 11

 TERMINÉ 

Goesting in Leren en Werken (GoLeWe)

Date du début: 31 août 2008, Date de fin: 30 oct. 2011,

Dit project voorziet om te werken op de verbetering van competenties voor levenslang leren en werken. Om de uitstroomcompetenties van studenten te verbeteren is het nodig dat we het onderwijs nog beter afstemmen op de noden van het werkveld. In bedrijven en instellingen blijft competentieontwikkeling en competentiemanagement van groot belang.Bij de rekrutering wordt niet alleen gelet op studieresu ...
Voir le projet

 14

 TERMINÉ 
Given that European enterprise is losing business due to insufficient language skills (ELAN 2006), there is an acute need for higher language proficiency in professional settings. Especially speaking has remained the least available skill in online assessment tools, despite exceptions like WebCEF (2006-‘09). CEFcult will meet these needs by developing an online environment that brings together the ...
Voir le projet

 12