Rechercher des projets européens

3 projets européens trouvés

Recherche sur 125080 projets européens

 TERMINÉ 

Borderland 2005 (Grenseland/Gränsland 2005)

Date du début: 31 juil. 2003, Date de fin: 30 juil. 2006,

Gränskommittén och Østfold Fylkeskommune önskar att inventera och samordna de aktiviteter som planeras i samband med markeringen av unionsupplösningen 2005 och invigningen av ny bro mellan Sverige och Norge. Genom en samordning av de aktiviteter som planeras att genomföras under 2005 kan regionen marknadsföras som en enhet. En gemensam marknadsföring ökar identiteten av området Østfold-Fyrbodal (B ...
Voir le projet

 1

 TERMINÉ 

Contact 2003 (Kontakt 2003)

Date du début: 31 janv. 2003, Date de fin: 28 févr. 2004,

... business deals that are results of the fairs. Agneta Riddar in Ljungskile runs the production company Mycket Mera Media AB and is one of the many entrepreneurs that have benefited greatly from the Gränskommitténs contact forums.– All the meetings with entrepreneurs, local and other authorities and project teams have given us many ideas for stories and even TV production contracts. In addition, th ...
Voir le projet

 1

 TERMINÉ 

Contact 2002 (Kontakt 2002)

Date du début: 31 mars 2001, Date de fin: 27 févr. 2003,

Interregionala nätverk 4, deltagande företag/org 150, företag i kontaktskapande aktiviteter 130, utbildningstimmar män 20, kurser/seminarier/utbinsatser 5, deltagare i komputvinsatser kvinnor 15, resp män 135, aktiviteter som ökar attraktionskraften 4.
Voir le projet

 1