Rechercher des projets européens

4 projets européens trouvés

Recherche sur 125080 projets européens

 TERMINÉ 

Významné osobnosti Těšínského Slezska - Jan Grabowski

Date du début: 30 juin 2006, Date de fin: 29 juin 2007,

Projekt je zaměřen na rozvoj spolupráce mezi sousedními regiony, navazování a rozšiřování kontaktu mezi cílovými skupinami a vytvoření předpokladu pro trvalý rozvoj spolupráce na česko-polském pomezí v oblasti kultury a kulturního dědictví. Primárními cílovými skupinami jsou Jan Grabowski , návštěvníci realizovaných kulturních akcí a obyvatelé obcí na obou stranách hranice. Nepřímým nositelem výs ...
Voir le projet

 4

 TERMINÉ 

znáváme se (Poznáváme se (CZ.04.4.85/2.2.05.1/0559))

Date du début: 28 févr. 2006, Date de fin: 30 déc. 2006,

Projekt je zaměřen na rozvoj spolupráce mezi sousedními regiony, navazování a rozširování kontaktu mezi cílovými skupinami a vytvoření předpokladu pro trvalý rozvoj spolupráce na česko-polském pomezí v oblasti kultury, sportu a společenského života obcí mikroregionu a partnerské obce prostřednictvím organizace společných akcí. Primární cílovou skupinou jsou obyvatelé obcí mikroregionu a partnerské ...
Voir le projet

 3

 TERMINÉ 
... – Morawy – Wiedeń Greenways, realizowanego przez Euroregion Śląsk Cieszyński. Szlak ten na odcinku pogranicza polsko-czeskiego łączy właśnie Gminę Jaworze z Partnerem Czeskim, tj. gminami związku dorzecza Stonawki. Realizacja Projektu pozwoli na zwiększenie atrakcyjności turystycznej szlaku oraz wzmocni więzy i współpracę transgraniczną pomiędzy Partnerami. Dodatkowo realizacja inwestycji stani ...
Voir le projet

 1

 TERMINÉ 
Istotą projektu jest I etap modernizacji obiektów wchodzących w skład Amfiteatru w Jaworzu (leżącego na obrzeżach Parku Zdrojowego im. J. Piłsudskiego), obejmująca gruntowną przebudowę widowni, polegająca na demontażu i wymianie zniszczonych ławek oraz wykonanie nowych chodników i podłoża. Amfiteatr jest centralnym punktem działalności kulturalnej i aktywności turystycznej w gminie i obszarze pogr ...
Voir le projet

 2