Rechercher des projets européens

7 projets européens trouvés

Recherche sur 125080 projets européens

 TERMINÉ 
Projekt je zameraný na budovanie partnerskej spolupráce medzi Žilinským samosprávnym krajom a Gminou Kozy. Projekt predpokladá ako základ pre rozvoj partnerstva modernizáciu svojich významných kultúrnych objektov, a to vzácneho elementu kultúrneho dedičstva - zámku Czeczowcov v Gmine Kozy a najstaršieho profesionálneho bábkového divadla na Slovensku - Bábkového divadla v Žiline. Modernizáciou tých ...
Voir le projet

 2

 TERMINÉ 
By implementation of compatible book-information system on slovakian side and inovation of actual system on czech side support the exchange of information and exploring of cultural heritage of both lands with focus on partner border areas Achievements: The results of th ...
Voir le projet

 2

 TERMINÉ 
The aim of project si to stimulate the intesification of crossborder cooperation between TSK and MSK in all strategic ways of development, including the strategy of systemic cooperation Achievements: The project aims to create new ties of cooperation between partner bod ...
Voir le projet

 2

 TERMINÉ 

Budatín-Strumień:Revitalizácia a rozvoj kultúrneho dedičstva

Date du début: 30 avr. 2009, Date de fin: 29 juin 2011,

Projekt si kladie tie najvyššie ciele pri udržiavaní kultúrneho a prírodného dedičstva v inovovanej podobe. Uskutočnené aktivity budú zamerané na ochranu kultúrneho a prírodného dedičstva. Okrem investičných aktivít (stavebnej časti vrátane vybavenia) zahŕňa aj komplexné riešenie kultúrnych výmenných aktivít cezhraničnej spolupráce. Tie majú prilákať návštevníkov do priestorov zámockého parku a no ...
Voir le projet

 2

 TERMINÉ 
The aim of project is to increase the quality of transport links of border regions by recontruction of raod II/383 including 4 bridges and 5 sluices by ZSK and 2 bridges by MSK Achievements: The project aimed to increase the quality of transport connections border regio ...
Voir le projet

 4

 TERMINÉ 
The aim of project is the improvement of transport links of border regions of both states by recontruction of road II/484 including 2 bridges Achievements: The project is the reconstruction and modernization of road no. II / 484 along the route White - Klokočov - Turzov ...
Voir le projet

 4

 TERMINÉ 
The H.E.LE.N project focuses upon non-academic, post-secondary education and training, which is recognised as a key strategic element for future European development of the knowledge-based economy, centered on human resources. The project aims to promote the mobility of European citizens, both for labour and educational purposes, by improving transparency in the definition of qualifications and s ...
Voir le projet

 34