Rechercher des projets européens

4D Helping Hand
Date du début: 1 mai 2016, Date de fin: 31 déc. 2017 PROJET  TERMINÉ 

Ansökarens namn: Föreningen Framtidståget (Sverige) Deltagande länder: Belarus, Moldova, Serbien Antal deltagare: 4 Projektets mål/syfte: En av de viktigaste målen med detta projekt är att ställa in ett antal aktiviteter i syfte att bemyndiga kompetens och kapacitet av ungdomar med färre möjligheter och olika kulturell bakgrund. Eftersom alla de berörda organisationerna har en lång erfarenhet av projektledning, socialt och ungdomsarbete, är det faktiska behovet på organisationsnivå: att utbyta erfarenheter av olika organisationer, länder och regioner och att stärka samarbetet och genomföra en framgångsrik strategi för kommunikation. Projektets huvudaktivitet/er: De frivilliga förväntas skapa idéer, göra projekt och organisera evenemang i projektavdelningen på Framtidståget för att kombinera den professionella och humanitära grenarna av Framtidståget verksamhet för utsatta ungdomar. Ungdomar med färre möjligheter från Sverige förhoppningsvis kommer att förstå att de kan hjälpa andra, inte bara i deras land, men även utomlands och utveckla sig av detta.

Coordinateur

Details

3 Participants partenaires