Rechercher des projets européens

zebudowa drogi powiatowej 3462D na odcinku Krzeszów-Okrzeszyn,16,945 km.Etap I w km. 0+000 do 1+879 (Przebudowa drogi powiatowej 3462D na odcinku Krzeszów-Okrzeszyn,16,945 km.Etap I w km. 0+000 do 1+879)
Date du début: 30 avr. 2004, Date de fin: 30 oct. 2006 PROJET  TERMINÉ 

Projekt polega na przebudowie i remoncie odcinka drogi powiatowej 3462 D(stara numeracja 12109) o długości 1,879 km. na odcinku od Krzeszowa do Jawiszowa. Jest pierwszym etapem udrożnienia połączenia z Krzeszowa do przejścia granicznego Okrzeszyn/Petrikovice. Jest też kontynuacją wcześniejszych projektów drogowych, których celem było skomunikowanie Krzeszowa z Czechami (Krzeszów-Golińsk, dofinansowano z Phare CBC). Produktami działań niniejszego projektu będą: 1 Przebudowany odcinek jezdni o długości 1,879 km, 2 Przebudowane przepusty w drodze fi 100 cm - 30 mb, 3 Przebudowane przepusty pod zjazdami fi 40 cm- 308 mb, 4 Pobocza o szerokości 0,75 m 5 Zjazdy do posesji prywatnych.

Coordinateur

Details

  • 74.5%   178 312,40
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Poland (CZ-PL)
  • Projet sur KEEP platform
Projet Website

1 Participants partenaires