Rechercher des projets européens

-study- Winter horse-drawn sleds on the way (Förstudie, Forbönder på väg)
Date du début: 30 sept. 2004, Date de fin: 30 juil. 2005 PROJET  TERMINÉ 

Tillgängliggöra fakta rörande forbönder och vintermarknaderna inom Jämtland och Tröndelag. Inventera och märka ut en historiskt belagd färdväg mellan Levanger och Östersund. Kontaktnät av personer, företag och föreningar som är intresserade av framtida turistaktiviteter i samband med forbonderesor

Coordinateur

Details