Rechercher des projets européens

study: Destination Röros (Förstudie Destination Röros)
Date du début: 31 déc. 2002, Date de fin: 30 déc. 2003 PROJET  TERMINÉ 

Projektet är ett samarbete mellan kommunerna Röros, Tydal, Holtålen och Funäsdalsfjäll i Härjedalens kommun. Kommunerna vill genom projektet utveckla en ny destination tillsammans. En huvudfråga är en fungerande infrastruktur. Det finns en hel del erfarenheter av att ta emot och arrangera resor från Europa till området. Fokus i förstudien kommer att vara att undersöka möjligheterna till att etablera resor med flyg, i första hand reguljärflyg till Röros. Det finns mycket utredningsmaterial framtagit sedan tidigare och detta kommer att analyseras och sammanställas för den nya destinationen. För att utveckla en ny destination kommer projektet även att arbeta med att ta fram lämpligt och begränsat urval av aktiviteter, hitta transportlösningar och se vilka företag och organisationer som kan delta i en satsning på utlandsmarknaden.

Coordinateur

Details