Rechercher des projets européens

Společné prameny - Wspólne Yród3a. Podpora rozvoje regionální edukace a poeshranieního historického bádání smioující k ochrani a promoci kulturního didictví Tišínského Slezska.
Date du début: 31 janv. 2006, Date de fin: 29 sept. 2007 PROJET  TERMINÉ 

Projekt je zamioen na podporu poeshranieního videckého bádání historie Tišínského Slezska, zámirem je rovniž pomoc poi regionální edukaci a poedstavení ruzných forem prezentace výsledku bádání a historických pramenu, souvísející s jeho historií. Výsledkem poeshraniení spolupráce Dokumentaeního centra Kongresu Poláku v ER a Ksi1?nicy Cieszynskiej by mily být konference, výstavy, internetové prezentace historických pramenu a jejich edice.

Coordinateur

Details

  • 75%   176 728,50
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Poland (CZ-PL)
  • Projet sur KEEP platform
Projet Website

1 Participants partenaires