Rechercher des projets européens

Skandinavisk musikunion - förprosjekt: musikklusteret Inre Skandinavien (Skandinavisk musikunion)
Date du début: 31 août 2003, Date de fin: 30 janv. 2004 PROJET  TERMINÉ 

MusikUnionen har som formål å systematisk bygge et entreprenørielt nettverk basert på dynamikken mellom norsk og svensk kunnskap samt, i bred forstand, felles tradisjoner for kollektivt entreprenørskap.

Coordinateur

Details