Rechercher des projets européens

sika (Persika)
Date du début: 31 déc. 2001, Date de fin: 30 déc. 2004 PROJET  TERMINÉ 

Centrala styrdokument i både Norge och Sverige lyfter fram i läroplaner för skolan entreprenörskapets betydelse. Förprojektet "Ungt Entreprenörskap" har skapat förståelse för entreprenörskap i skolan i Värmland, Dalarna och Hedmark. Det har skapat insikt om varandras skolsystem, arbetsmetoder och pedagogik. Huvudprojektet kommer att utveckla arbetet med satsningen på entreprenörskap i skolan i regionen.

Coordinateur

Details