Rechercher des projets européens

Samverkan för ungdomar tvärs över gränser och institutioner
Date du début: 3 juin 2008, Date de fin: 30 déc. 2008 PROJET  TERMINÉ 

Ett förprojekt med avsikt att undersöka möjligheterna till samarbete kring ungdomar med psykisk ohälsa. Åmålstravet och KNA indre og yttre Østfold vill undersöka möjligheten av att få till ett projekt där Vollene kultur og miljøgårds arbetssätt sprids till samarbetspartners och kommuner i gränsregionen. Visionen är att genom projektet skapa och utveckla möjligheter för människor med psykisk ohälsa och ungdomar utanför systemet (s.k. drop-outs). Målet är att få berörda aktörer i gränsregionen att öka sitt samarbete och utbyte av erfarenheter.

Coordinateur

Details

  • 35%   4 444,00
  • 2007 - 2013 Sweden - Norway (SE-NO)
  • Projet sur KEEP platform
Projet Website