Rechercher des projets européens

Rusbehandling, ettervern og oppfølging
Date du début: 30 juin 2009, Date de fin: 30 déc. 2009 PROJET  TERMINÉ 

I processen fram mot en hovedsøknad er det viktigt at prosjektet presiserer hvilke brukergrupper kompetansenettverket skal arbeide mot og at grenseoppgangene mellom helsefremming-forbygging og rehabilitering-behandling klargjøres. Prosjektet har som målsettning å få til et hovedprosjekt. I initieringsfasen skal prosjektet kartlegge og komme i dialog med organisasjoner, offentlige myndigheter og andre interssenter som er relevante for hovedprosjektet. Endast norsk stödmottagare.

Coordinateur

Details

Projet Website