Rechercher des projets européens

Rozwój transgranicznej współpracy gospodarczej i edukacyjnej w regionie Biała Podlaska – Brześć

W ośrodkach Biała Podlaska – Brześć funkcjonują największe w regionie uczelnie, których kadra naukowa związana przede wszystkim z Instytutami Ekonomii i Zarządzania oraz Turystyki i Rekreacji, dysponuje rzetelną i obszerną wiedzą na temat ekonomicznych i prawnych uwarunkowań współpracy gospodarczej pomiędzy firmami polskimi i białoruskimi. Dlatego jako główny cel projektu obrano wykorzystanie tej wiedzy do zwołania konferencji pt. Rozwój transgranicznej współpracy gospodarczej i edukacyjnej w regionie Biała Podlaska – Brześć, dotyczącej uwarunkowań ekonomicznych, prawnych i instytucjonalnych wewnątrz-unijnej i transgranicznej współpracy w dziedzinie gospodarki i turystyki, a w efekcie wydanie profesjonalnej publikacji pokonferencyjnej pod tym samym tytułem. Zawiera ona charakterystykę ośrodków naukowych biorących udział w konferencji oraz teksty tematyczne kadry naukowej PWSZ Biała Podlaska i Państwowego Uniwersytetu im. Aleksandra Puszkina w Brześciu. Działania te stanowią wstęp do dalszej współpracy między uczelniami również w innych dziedzinach nauki.

Coordinateur

Details

1 Participants partenaires