Rechercher des projets européens

Rozvoj lidských zdrojů česko-polského Slezska
Date du début: 31 déc. 2008, Date de fin: 29 nov. 2010 PROJET  TERMINÉ 

Hlavním podnětem byla snaha navázat spolupráci vzdělávacích zařízení podobného charakteru a společně zanalyzovat oblast Slezska pro možnosti další spolupráce v oblasti podnikání, cest.ruchu,ochrany a tvorby ŽP a celož.vzdělávání. Projekt také řesí nedostat.informovanost o možnostech, které se otevírají se zrušením hraničního režimu mezi ČR a PR vstupem do Scheng.prostoru. Hlavními aktivitami projektu jsou analýzy legisl. a ekon. prostředí, možností pro začínající i stávající podnikatele, cest.ruchu a ŽP, analýzy demograf.vývoje a trhu práce na české i polské straně. Na základě analýz bude zpracována biligvní příručka o možnostech příhraniční spolupráce, která se stane základním školícím materiálem ve vzdělávacích modulech. Ty budou určeny v poč.fázi pro zaměstnance poradensko-informačních center (PIC), která budou otevřena v prostorách obou partnerů a budou poskytovat služby nezaměstnaným i podnikatelům o možnostech uplatnění v rámci, ČR, PR a EU. Pak proběhne školení lektorů působících v projektu.Další vzdělávací moduly budou vytvořeny pro úředníky samosprávy, úřadů práce,podnikatele a zájemce o slezskou problematiku. Tyto moduly budou zpracovány dvojjazyčně, zabezpečeny výměnou lektorů, bude využívána IT. Dále budeme realizovat rekvalifikační kurzy Cestovní ruch se zaměř. na Slezsko, Základy podnikání a Admin.pracovník se zaměř. na čs.-pl.spolupráci. V kurzech bude kladen důraz na vztah ke Slezsku a ŽP.Tyto kurzy budou prostřednictvím úřadů práce nabízeny nezaměstnaným v regionu. Polský partner kromě realizace projektu PIC uskuteční postrgraduální studium Specialista na čs.-pl.spolupráci. K prezentaci výsledků jednotlivých bloků se uskuteční konference. Ke koordinaci aktivit a výměně zkušeností se uskuteční workshopy. Vybrané vzdělávácí bloky v modulech budou zabezpečeny vzájemnou výměnou lektorů.

Coordinateur

Details

  • 79.8%   233 166,19
  • 2007 - 2013 Czech Republic - Poland (CZ-PL)
  • Projet sur KEEP platform
Projet Website

1 Participants partenaires