Rechercher des projets européens

Rozumíme si
Date du début: 6 nov. 2007, Date de fin: 30 mai 2008 PROJET  TERMINÉ 

Projektem Rozumíme si chceme podpořit přeshraniční spolupráci dvou podobných základních škol na úrovni sportovních aktivit mládeže. Naše spolupráce má ověřit porozumění si skupin mladých lidí, kteří se setkávají při sportu. Jde o pokračování spolupráce mezi školami, které se již setkaly . Společná práce zaměřená na srovnání historie a současnosti, ale také regionálních poměrů sousední země prezentovala porozumění, vzdělání v oblasti jazykových znalostí. Cílovou skupinou jsou žáci české a polské základní školy, jejich pedagogové. Jedná se nám o účast na 2. ročníku memoriálu Marka Bílého (viz. příloha č. 5). Z předešlého projektu již máme vytvořenou síť kontaktů.

Coordinateur

Details

  • 75%   112 899,00
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Poland (CZ-PL)
  • Projet sur KEEP platform
Projet Website

1 Participants partenaires