Rechercher des projets européens

řístupové chodníky pro pěší podél silnice I/46 v obci Rohov (Přístupové chodníky pro pěší podél silnice I/46 v obci Rohov)
Date du début: 31 déc. 2004, Date de fin: 29 nov. 2005 PROJET  TERMINÉ 

Projekt je zaměřen na rozvoj a modernizaci dopravního spojení na příhraniční komunikaci - silnici I. třídy I/46, a to výstavbou komunikace IV. třídy - chodníků, pro zvýšení bezpečnosti chodců i řidičů.Silnice I. třídy I/46 je jedinou spojnicí v této příhraniční oblasti mezi ČR a Polskem, směřující k mezinárodnímu hraničnímu přechodu Sudice - Pietraszyn.Výstavbou chodníků bude sníženo riziko úrazů, dopravních nehod, dojde k posílení bezpečnosti chodců na obou stranách státní hranice (v této příhraniční oblasti došlo k rozkvětu cestovních ruchu, hlavně pěší turistiky) a taktéž ke zvýšení bezpečnosti řidičů vozidel v obou směrech.

Coordinateur

Details

  • 75%   832 550,00
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Poland (CZ-PL)
  • Projet sur KEEP platform
Projet Website

1 Participants partenaires