Rechercher des projets européens

Regionální centrum edukace pro udržitelný rozvoj - ekologie bez hranic
Date du début: 31 janv. 2006, Date de fin: 30 janv. 2007 PROJET  TERMINÉ 

Projekt je zaměřen na prohloubení spolupráce partnerů ČR - PR v rozvoji edukačních programů v oblasi udržitelného rozvoje ETS. Jde o posílení spolupráce institucí - zejména neziskových sdružení orientovaných svými edukačními programy především na - žáky základních a studenty středních a vysoké školy v regionu. Zvláštní význam je kladen na zapojení mladých lidí zdravotně hendikapovaných do všech aktivit pro. Ideou projektu je především motivovat mladé lidi k aktivním formám ochrany životního prostředí, překonat tímto lhostejnost k problematice a také přispět k řešení závažného energetického problému společnosti. V neposlední radě ovlivnit volbu povolání, nebo chování v pracovním životě.

Coordinateur

Details

  • 75%   381 000,00
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Poland (CZ-PL)
  • Projet sur KEEP platform
Projet Website

1 Participants partenaires