Rechercher des projets européens

przez edukację ku przedsiębiorczości - program partnerstwa szkół i przedsiębiorstw turystycznych na pograniczu polsko-czeskim. (Poprzez edukację ku przedsiębiorczości - program partnerstwa szkół i przedsiębiorstw turystycznych na pograniczu polsko-czeskim.)
Date du début: 31 déc. 2005, Date de fin: 29 sept. 2007 PROJET  TERMINÉ 

Pogranicze polsko-czeskie wykazuje niewystarczającą aktywność gospodarczą i wymaga stworzenia lepszych warunków rozwoju przedsiębiorczości, szczególnie w turystyce, strategicznej branży rozwojowej regionu.Celem projektu jest stworzenie transgranicznej sieci współpracy sektora edukacyjnego oraz sektora małych i średnich przedsiębiorstw turystycznych, co poprawi jakość kształcenia zawodowego i przyczyni się do rozwoju społeczno-gospodarczego pogranicza. Projekt obejmuje powołanie polsko-czeskiej grupy roboczej, zdiagnozowanie potrzeb przedsiębiorców w zakresie kształcenia zawodowego w turystyce, kurs języka czeskiego i warsztaty aktywizacji gospodarczej, co daje pozytywny efekt transgraniczny.

Coordinateur

Details

  • 75%   31 098,86
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Poland (CZ-PL)
  • Projet sur KEEP platform
Projet Website

1 Participants partenaires