Rechercher des projets européens

Ord utan gränser 2004-2006
Date du début: 19 juil. 2004, Date de fin: 29 oct. 2006 PROJET  TERMINÉ 

Skapa och bibehålla varaktiga, systematiska former för kulturutväxling i regionen.Sprida och öka kunskapen om grannländernas litteratur. Inspirera till läsning av grannländernas litteratur på originalspråken. Underlätta flödet av grannlandslitteratur över gränsen. Utveckla internetanvändningen inom litteraturområdet.

Coordinateur

Details