Rechercher des projets européens

Ord utan gränser 2002-2003 Ord i öst och väst/Ord uten grenser 2002-2003 Ord i øst og vest
Date du début: 31 déc. 2001, Date de fin: 30 déc. 2003 PROJET  TERMINÉ 

Projektets mål är att skapa varaktiga former för kulturutväxling inom regionen både genom direktkontakt mellan människor och genom digitala informationsnät. Projektet är nyskapande genom att arrangemangen vänder sig till svensk-norska användargrupper och samtidigt har ett svensk-norskt innehåll.

Coordinateur

Details