Rechercher des projets européens

Odpadové hospodářství v příhraničí
Date du début: 31 oct. 2005, Date de fin: 30 mai 2007 PROJET  TERMINÉ 

Projekt je zaměřen na osvětu a vzdělávání obyvatel města Chomutova v oblasti třídění a nakládání s odpady. V rámci projektu budou pořádány besedy s občany, besedy na školách či workshopy za účasti i německých partnerů. Současně projekt vyhodnotí současný stav rozmístění a využívání kontejnerů na tříděný odpad ve městě a z projektu bude též zakoupeno 20 sběrných nádob na tříděný odpad . V rámci osvěty bude zpracovány a vytištěny letáky, které budou informovat občany o možnostech tříděni odpadů a ekologické likvidaci.

Coordinateur

Details

  • 75%   34 974,00
  • 2000 - 2006 Saxony - Czech Republic (DE-CZ)
  • Projet sur KEEP platform