Rechercher des projets européens

Od Velikonoc do Vánoc - zachování a obnova folklórních tradic v obci Bukovany
Date du début: 14 août 2005, Date de fin: 30 déc. 2006 PROJET  TERMINÉ 

Žadatel - Mužský sbor Bukovany vznikl v roce 1997. Dnes ho navštevuje 26 mužu. Pri mužkém sboru pusobí také ženský sbor - který je jeho soucástí, ten navštevuje 15 žen. Hlavním smylem cinnosti sboru v Bukovanech je udržování lidových tradic, kroju a písní prevážne z regionu Kyjovského Slovácka. Sbor každorocne úcinkuje na národních i mezinárodních folklórních festivalech. V soucasnosti oba sbory naplnují své prvoradé poslání: 1. Udržování a obnova zvyklostí v Bukovanech za úcasti široké verejnosti a jiných sboru i ze Slovenska. 2. Oživování písní a tancu Moravského Slovácka opet i za úcasti jiných sboru i s partnery ze Slovenska. 3. Udržování krojových soucástí a hospodárského náradí. Všeobecné cíle projektu jsou podpora regionálních kulturních tradic podporující rozvoj cestovního ruchu a prohlubování kontaktu obyvatel v príhranicních regionech. Specifické cíle projektu jsou nejen obnova a vznik nových tradic behem folklórního roku, ale predevším probudit a udržet zájem mladé generace o tyto aktivity. Komunikace mezi generacemi je jeden z nejduležitejších clánku pro zachování folklóru. K dosažení uvedených cílu poslouží nákup nových hudebních nástroju pro vznik detské cimbálové muziky pri Mužském sboru Bukovany a obnova zimních krojových soucástí, které slouží clenum sboru pri vánocním koledování, zpevu u Vánocního stromu na návsi a pri dalších akcích pod širým nebem za nepríznivých povetrnostních podmínek.Dalším aspektem, který dopomuže k naplnení cíle je porádání kulturních a spolecenských akcí s durazem na zachování a obnovu folklórních tradic. Dojde ke zatraktivnení obce Bukovany z hlediska rozvoje cestovního ruchu. Cestovní ruch patrí mezi nejrychleji se rozvíjející oblast v národním hospodárství a to zejména díky multiplikacním efektum. Obec má v tomto smeru velký nevyužitý potenciál. Mimo zmíneného folklóru leží Bukovany na Moravské vinarské ceste, která prochází i Kyjovskou vinarskou oblastí.

Coordinateur

Details

  • 75%   472 500,00
  • 2000 - 2006 Slovakia - Czech Republic (SK-CZ)
  • Projet sur KEEP platform

1 Participants partenaires