Rechercher des projets européens

Ochrona dziedzictwa kulturowego w obrębie Pienińskiego Parku Narodowego po stronie Polskiej i Słowackiej w kościołach w: Jaworkach, Údolu i Leśnicy wraz z ochroną nietoperzy - podkowców małych zamieszkujących strychy tych kościołów

Jaworki, Leśnica i Údole to miejscowości pogranicza polsko-słowackiego o niezwykłych walorach krajobrazowych i turystycznych, położone w obrębie Pienińskiego Parku Narodowego, obszaru o wielkim potencjale turystycznym. Tereny te bogate są w liczne zabytki architektury oraz występują na nich liczne unikatowe gatunki flory i fauny. Niestety lata zaniedbań w zakresie dbania o stan zabytków oraz niewystarczające środki na ochronę zagrożonych gatunków sprawiły, że należy podjął niezwłoczne działania zmieniające ten stan rzeczy. Współpracujące ze sobą od lat trzy parafie (jedna polska i dwie słowackie) postanowiły podjąć się realizacji wspólnego projektu, mającego na celu ochronę dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego. Celem projektu jest uratowanie trzech zabytkowych kościołów w Jaworkach, Leśnicy i Údolu, ich cennej architektury i dzieł sztuki znajdujących się wewnątrz. Strychy każdego z tych kościołów zamieszkuje zagrożony gatunek nietoperza – podkowiec mały. Ze względu na fakt, że jest to gatunek zagrożony wyginięciem i prawnie chroniony, postanowiono podjąć się zadania stworzenia odpowiednich warunków życia dla tych nietoperzy. Projekt przyczyni się do wzmocnienia więzi społecznych Polaków i Słowaków. Dodatkowym efektem jaki przyniesie projekt, będzie wzrost atrakcyjności turystycznej pogranicza polsko-słowackiego. Achievements: Celem projektu było ratowanie zabytkowych dzieł sztuki sakralnej i jednoczesna ochrona zagrożonego wyginięciem gatunku nietoperza – podkowca małego. W ramach projektu w trzech kościołach na polsko-słowackim pograniczu przeprowadzono najpilniejsze prace modernizacyjne i renowacyjne oraz zamontowano wloty i podesty dla nietoperzy zamieszkujących strychy tych kościołów. W kościele w Jaworkach po stronie polskiej wymieniono poszycie dachowe oraz okna – jednocześnie, po uzgodnieniach z ekspertami, zapewniając wlot dla nietoperzy. Zainstalowane zostało również ogrzewanie podłogowe z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. Ciepło pobierane jest z głębi ziemi i płynie systemem rurek (których łączna długość to ponad 5 kilometrów) do kościoła. Podobny system ogrzewania zainstalowany został również w kościele w Údolu, gdzie ponadto odnowione zostały ścienne malowidła. Z kolei w kościele w Lesnicy wymieniona została instalacja elektryczna, odnowione ścienne malowidła oraz zabytkowa ambona z XVIII wieku. W kościołach po stronie słowackiej w ramach projektu zainstalowano też specjalne podesty dla nietoperzy. Podkowiec mały to gatunek nietoperza zagrożony wyginięciem, w Polsce występuje wyłącznie na południu kraju. Ma szarobrązowy grzbiet i szarobiały brzuch. Po zimie może ważyć niewiele ponad trzy gramy. Te, mieszkające w sezonie od kwietnia do września w Jaworkach zimują w jaskiniach na Słowacji, a latem przenoszą się na przytulny strych. To głównie samice, które na strychach rodzą młode i uczą je latać. W Jaworkach populacja nietoperzy liczy około 187 sztuk. W Lesnicy jest ich nawet ponad 600, zaś w Údolu kilkadziesiąt.

Coordinateur

Details

  • 83.3%   577 296,71
  • 2007 - 2013 Poland - Slovak Republic (PL-SK)
  • Projet sur KEEP platform
Projet Website

2 Participants partenaires