Rechercher des projets européens

Obnova a posilování cesko- slovenské vzájemnosti
Date du début: 28 févr. 2005, Date de fin: 30 déc. 2006 PROJET  TERMINÉ 

Impuls obnovení pocitu cesko-slovenské vzájemnosti. Pri opravách kulturních památek na obou stranách hranice posílení vzájemné spolupráce, probuzení cestovního ruchu v Rousínove a v Podbranci, zvýšení návštevnosti domácí i zahranicní. Zrestaurování kulturních památek mesta - 5 solitérních barokních soch a jednoho kríže v Rousínove.

Coordinateur

Details

  • 75%   1 425 000,00
  • 2000 - 2006 Slovakia - Czech Republic (SK-CZ)
  • Projet sur KEEP platform

1 Participants partenaires