Rechercher des projets européens

Nya marknader för St Olavsloppet/Nye markeder for ST Olavsløpet
Date du début: 31 déc. 2000, Date de fin: 30 déc. 2002 PROJET  TERMINÉ 

St Olavsloppet är i huvudsak en regional företeelse. För att loppet ska kunna utvecklas och överleva behövs en satsning för att öka antalet deltagare. I projektet ska en intensifiering av rekrytering breddas till att omfatta marknader på nationell och internationell nivå. Aktiviteter i projektet är bl.a. etablering av landslagsklass och inofficiellt nordiskt mästerskap för landslag, turistiskt samarbete, kvalitetssäkring, mediaservice och marknadsföring.

Coordinateur

Details