Rechercher des projets européens

Ny i Inre Skandinavien
Date du début: 31 mai 2011, Date de fin: 29 nov. 2013 PROJET  TERMINÉ 

I stora drag handlar projektet om att skapa ett attraktivt kulturliv för invandrare. Projektet syftar till att de nya invandrargrupperna skall känna sig sedda och projektet ska synliggöra faktiska förhållanden runt invandring idag. Projektet ska bidra till integrationsarbetet genom att med ett stärkt kulturliv skapa en attraktiv region att flytta till.

Coordinateur

Details

  • 22.7%   222 222,00
  • 2007 - 2013 Sweden - Norway (SE-NO)
  • Projet sur KEEP platform
Projet Website