Rechercher des projets européens

Norsk-Svensk yrkesutdanning innen tre
Date du début: 1 sept. 2003, Date de fin: 30 déc. 2005 PROJET  TERMINÉ 

Prosjektet tar utgangspunkt i eksisterede utdanningstilbud og bedriftenes kompetansebehov. Det opprettes to læringsgrupper hver med 15-20 deltagere med utgangspunkt i eksisterende elever i fagopplæring/ gymnasieutbildning og yrkesrettet etter- og videreutdanning. Læringsgruppene vil bli supplert med deltagere fra bedriftene og eventuelt arbeidsledige.

Coordinateur

Details