Rechercher des projets européens

Norsk-svensk förskolelärarutbildning med inriktning mot kulturarv

Projektet vill utveckla kulturarvspedagogik för förskolan och kulturinstitutionerna kopplat till modern barndomsförståelse genom att planera och genomföra en gemensam svensk-norsk förskollärarutbildning med inriktning mot kulturarv och barnkultur med denna kunskap som grund.• Utbildningen ska följas upp med forskning och utvecklingsarbete• Utbildningen startat hösten 2010 och pågår i tre år• Den genomgångna utbildningen ska ge studenterna behörighet för arbete i förskola, förskoleklass och grundskolans första år samt pedagogiskt arbete med barn på kulturarvsinstitutioner i båda länderna• En central målsättning är att anpassa utbildningen i enlighet med Bologna-processens intentioner och att integrera och nyttja kunskap och resurser i kulturarvsinstitutioner i den formella utbildningsprocessen.• Öka kommunikation och samarbete mellan institutionerna • Nya metoder för att utveckla kunskapsförmedling till barn om och vård av kulturarv- och kulturmiljöer.

Coordinateur

Details

  • 23.1%   142 963,00
  • 2007 - 2013 Sweden - Norway (SE-NO)
  • Projet sur KEEP platform
Projet Website