Rechercher des projets européens

Nettverk Grenseland/Nätverk gränsland
Date du début: 31 janv. 2002, Date de fin: 30 déc. 2002 PROJET  TERMINÉ 

Vidareutveckla de kvinnliga nätverk som finns i hela interregområdet Fyrbodal/Østfold och integrera dessa i det totala företagsnätverket samt anordna gemensamma utbildningsaktiviteter och mässor.

Coordinateur

Details