Rechercher des projets européens

Naturforum
Date du début: 30 juin 2005, Date de fin: 29 juin 2007 PROJET  TERMINÉ 

Målet med projektet är att etablera ett forum för kunskapsförmedling, undervisning och miljövänlig drift baserad på samarbete och utbyte av erfarenheter mellan naturcenter i Inre Skandinavien, i första etappen mellan Värmlands Naturum i Mariebergsskogen i Karlstad samt Naturinformationscentret vid Fetsund Lenser (i Fet kommune, Akershus).

Coordinateur

Details